Uddannelse og erfaring

Vores overordnede mål ?

  • at udvikle dit/ jeres potentiale og skaffe overblik nok til at kunne planlægge virksomhedens fremtid

Den uddannelse vi råder over

Cand. scient. pol.

HD i Udenrigsøkonomi og International Virksomhedsledelse

HD i Finansiering og Kreditvæsen

HD i Informatik og Økonomistyring

Datamatiker

Den erfaring vi kan stille til rådighed

International vejleder, Roskilde UniversitetsCenter

Underviser, Handelshøjskolen, København (nu CBS)

Seniorkonsulent, turistbranchen

Økonom, Roskilde Amt

Produktchef og Controller, TeleDanmark (nu TDC)

Kredit-, branche- og makroøkonomiske analyser, Nordea

Energianalyser, Risø

Analytisk fordybelse er nødvendig, når man skal videre