Services

Analyse

Vi starter med et præcist og detaljeret overblik  over din virksomhed og dens situation. 

business idea, planning, board

overblik

Med den på plads kan vi begynde arbejdet med strategien. Den skal være præcis nok til at sikre konkurrenceevnen i dag. Og fleksibel nok til at fungere som konstruktiv ramme for morgendagens udfordringer – og de nye værdier, der skal skabes. 

Strategi

Den handler om at indrette samtlige ressourcer til at nå dit mål med virksomheden. Værdikæden er central. Det er aktiviteterne i den, der skaber værdi for den enkelte kunde – og dermed din succes.

innovation, business, information

Her kan du læse om indholdet i vores ‘værktøjskasse’. 

Globaliseringen er den væsentligste kulturelle, økonomiske, politiske og sociale kraft til at skabe værdi og vækst. Trods corona-krisen er det en verden i overflod, vi lever i. Opsparingsoverskuddet er massivt. Mulighederne for afsætning – og finansiering – har aldrig været større. Det er ikke penge verden mangler. Det er løsninger, der skaber værdi – og viljen til at finde et marked for det: det rigtige produkt, det rigtige design, gennem de rigtige salgskanaler, på det rigtige tidspunkt til de rigtige kunder.

Uanset om der er tale om en ny virksomhed, et nyt produkt eller en ny serviceydelse, er mekanismen den samme: en ide skal transformeres til noget af værdi – og det skal afsættes. Når alle – globalt set – kan producere alt billigere, er det i sidste ende branding, der skal få køberen i tale. Realiteten skabes i den strategiske dialog med markedet, hvor individpsykologien (kundens købelyst) og marketing (jeres kommunikation) smelter sammen. Derfor skal kundeservice være en central del i jeres fremtidige forretningsstrategi.

Centralt i en virksomhed er økonomistyring, men den handler om andet end omkostningskontrol. Der en uundværlig information i de tal. Både økonomistyring og controlling sigter mod den optimale ressource-allokering: den bedst tænkelige strategisake ledelse af virksomhedens samlede værdiskabende evner.

Den offentlige sektors fornemmeste opgave er at sikre befolkningens globale konkurrenceevne. Men uden den evne  er der en tendens til, at enhver organisation læner sig op ad historiske strukturer og velerhvervede rettigheder. Derfor: Arbejdet med den offentlige sektors fremtidige rolle er ekstrem vigtig, for de værdier samfundet kan producere.

Værdikæden handler  især om virksomhedens kernekompetencer. Hvilke konkurrencemæssige fordele skal der satses på ? Hvad præcist er de større og mindre værdiskabende aktiviteter for kunden ? Kan noget outsources ? Skal andre ydelser/ produkter tages ind ? Hvordan produceres bedst og billigst ?