open, shield, note

Kreditvurdering: En analyse af fortiden, for derigennem at placere nutiden med det sigte at give den bedste baggrund for at forstå og finansierer fremtiden. Det er transformationen af opsparing til gode investeringer og dermed skabelse af værdier, der er målet – uanset renten.

Det handler om at skabe glade kunder ved at give folk en god oplevelse

Turisme: Globaliseringen og øget velstand i ‘fremmede lande’ har ændret folks rejsemønster. Men – er der ikke er noget ‘at komme efter’, kommer transport, besøg, overnatning etc. heller ikke. Det er derfor det første, der skal i centrum.

skills, can, startup

Regional udvikling: Vækst i regioner og landdistrikter er meget central i EU – navnlig her efter krisen.  Det overordnede mål er at skabe nye økonomiske strukturer – og jobs – langt fra de traditionelle samlebånds rammer og at finde global efterspørgsel efter lokale ideer og muligheder.

Politik og partistrategi: Uden nytænkning omkring demokrati, administration, retvæsen – dvs.  den offentlige sektors samlede myndighedsudøvelse – og pris for dens indsats – har partierne- og dermed politik – ingen eller meget lille berettigelse. Velfærdsstaten er udviklet. Nu skal den indrettes på den globale virkelighed – og konkurrencesituation.